Młodzieżowa Rada Gminy to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności.
Działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.
cykl życia młodzieżowej rady
rola młodzieżowej rady gminy

„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. (…) Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi władzami dla młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę w lansowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę mogą one czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze poinformowani o demokracji i przynależności państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich uczestnictwo. (…) By uczestnictwo to miało jakiś sens, niezbędne jest umożliwienie młodym od zaraz, działalności i wpływu na podejmowane decyzje, a nie dopiero w późniejszym okresie ich życia.”  więcej... 

 
aktualności
Oferta: wsparcie tworzenia i działania Młodzieżowych Rad Gmin i Miast

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
 

Forum dyskusyjne poświęcone tematyce młodzieżowych rad miast i gmin

Drodzy Radni Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów!
 
To już miesiąc odkąd spotkaliśmy się wraz z Wami na spotkaniu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, które odbyło się w dniach 19-21 kwietnia we Wrocławiu. Ku naszej radości, po wielu staraniach, podczas spotkania

 więcej... 
 

majowe konsultacje

W ciągu ostatnich miesięcy (zaczynając od stycznia 2012) szkoliliśmy oraz przygotowywaliśmy młodzież wraz z urzędnikami do współpracy, wspólnego konsultowania kluczowych decyzji dla ich społeczności lokalnych. Zaangażowaliśmy opiekunów, osoby na co dzień działające w sektorze pozarządowym, którzy każdego miesiąca odwiedzali gminę, wspierali w/w grupy cennymi radami oraz czuwali nad  więcej...