ustawy, rozporządzenia, pomocne publikacje
akty prawne/ustawy
 
 
   
przykładowe dokumenty
     
publikacje/raport/analizy
Szanse i bariery aktywności młodzieży...

Raport „Szanse i bariery aktywności młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy” zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez zespół z Ośrodka Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Zakładu Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na zlecenie Biura Młodzieży MENiS.

dobre praktyki
  Dialog obywatelski w Szwecji

1. KONTEKST
Szwecja podzielona jest administracyjnie na 290 gmin (kommuner), 18 województw (län) i dwa regiony (większe województwa z poszerzonymi kompetencjami). Wybory bezpośrednie odbywają się na trzech szczeblach: parlament (riksdag), województwa i gminy. Frekwencja wyborcza w 2010 roku w wyborach...

  Biała księga komisji europejskiej.

PRZEDMOWA
Decyzja o opublikowaniu niniejszej Białej Księgi dotyczącej polityki młodzieżowej, a zwłaszcza decyzja o uprzednim przeprowadzeniu rozległych konsultacji, wynika z głębokiego zamiaru promowania nowych form europejskiego zarządzania....