projekt „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych”
 
Istotą projektu „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych” jest rozwój Młodzieżowych Rad Gmin, jako instytucji pozwalającej młodzieży na wpływanie na proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. Szczególnie zależy nam na wzmocnieniu funkcji konsultacyjnej MRG poprzez wypracowanie i upowszechnienie modelu procedury konsultacji tj. przygotowanie listy decyzji, które warto poddać opiniowaniu młodzieży, zaproponowanie metod ich prowadzenia oraz przekonania władz gmin do ich stosowania. Aby zapewnić efekt edukacyjny polegający na przygotowaniu młodych ludzi do włączenia się w procesy decyzyjne oraz angażowania się w sprawy publiczne konieczne jest podjęcie systematycznych działań, które wzmocnią funkcję konsultacyjną Młodzieżowych Rad Gmin, tak by były one faktycznie przestrzenią uczestnictwa młodych ludzi w podejmowaniu decyzji na temat ich wspólnoty. 
 
rola młodzieżowych rad
nasze doświadczenia
o projekcie
english info