nasze doświadczenia
 

Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku, stawiamy sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata w którym żyją.  Podejmujemy różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek jako obywateli. Zajmujemy się rozwijaniem kompetencji społecznych, pozwalających jednostkom na współdziałanie z innymi, branie odpowiedzialności za sprawy publiczne. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Tworzymy  programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół (szczególnie z zakresu samorządności uczniowskiej i innowacyjnych projektów edukacyjnych dla małych szkół) oraz lokalnym (Młodzieżowe Rady Gmin, programy debat o sprawach lokalnych).
Dzięki różnorodności inicjowanych przez Fundację projektów, mamy doświadczenie w realizacji badań, opisów dobrych praktyk, organizowaniu konferencji, prowadzeniu warsztatów i szkoleń. 
 
Zapraszamy na stronę internetową Fundacji www.civispolonus.org.pl 
 
 
rola młodzieżowych rad
nasze doświadczenia
o projekcie
english info