rola MRG w społeczności lokalnej / po co powoływać Młodzieżową Radę Gminy?

Propozycja powołania Młodzieżowych Rad Gmin wynika z założenia, że dobrze działające państwo i samorząd możliwe są jedynie wtedy, gdy obywatele są zainteresowani sprawami publicznymi. Systematyczna troska o sprawy publiczne, interesowanie się nimi oraz konsultowanie działań władz są gwarantem tego, iż decyzje podejmowane przez urzędników zgodne będą z oczekiwaniami ich adresatów, a przez to polityka na poziomie lokalnym będzie miała niezbędną legitymizację.

Uważamy, że szczególnie ważne jest, by to właśnie młodzież włączyć do procesu konsultacji. Obecnie polityka kojarzy się Polakom zdecydowanie negatywnie, z korupcją, upartyjnieniem. Te skojarzenia odstręczają od udziału w życiu publicznym. Dlatego najpierw warto naszym zdaniem osłabiać stereotyp brudnej polityki. Chcemy to czynić poprzez zainteresowanie młodych ludzi sprawami publicznymi – pokazać, że to sfera, na którą mają wpływ i dzięki której mogą realizować swoje plany oraz pomysły.

Działania edukacyjne kierowane do młodzieży, koncentrujące się na rozwijaniu umiejętności działań publicznych, wydają się niezbędne z dwóch głównych powodów. Można je traktować jako panaceum na rozczarowanie dorosłych: zgorzkniali rodzice i nauczyciele, przekonani, że polityka jest sferą niemoralną i nieskuteczną, odradzają dzieciom zainteresowanie tą sferą życia publicznego. Zaniechanie tego typu działań może prowadzić do wychowania kolejnego pokolenia biernych i narzekających obywateli.


Po drugie: projekty kierowane do młodzieży, rozwijające w nich postawę aktywnych obywateli, są konieczne, ponieważ system edukacji formalnej przekazuje jedynie wiedzę teoretyczną (zresztą skutecznie). Jednak mimo posiadanej wiedzy o funkcjonowaniu państwa, młodzież polska charakteryzuje się wyjątkowo niską aktywnością. Tak więc priorytetem powinno być zachęcanie i uczenie młodzieży działania oraz interesowania się sprawami publicznymi.
 
Naszym zdaniem jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi i systematycznego zaangażowania ich w życie swojej społeczności jest powołania a następnie działalność Młodzieżowej Rady Gminy.
 
Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Dorośli radni, urzędnicy często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Ukonstytuowanie młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, Wójtem, urzędnikami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.

 
rola młodzieżowych rad
nasze doświadczenia
o projekcie
english info