dobre praktyki
Nasze doświadczenia przy zakładaniu
i prowadzeniu młodzieżowych rad gmin
   
 

MRG – dobre praktyki z perspektywy (dawnego) młodzieżowego radnego

MRG Warszawa - BemowoDamian Wyrzykowski Z ideą Młodzieżowej Rady Dzielnicy zetknąłem się po raz pierwszy w 2005 roku, kiedy to Fundacja Civis Polonus w osobach Joanny Pietrasik oraz Olgi Napiontek odwiedziła moje gimnazjum w ramach akcji informującej o – wtedy jeszcze nowym i szerzej nieznanym – projekcie. Jako że przedstawiona na wspomnianym spotkaniu wizja Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz więcej...
 
 
Młodzieżowa Rada Miast w Łasku   Młodzieżowa Rada Miasta w Starogardzie Gdańskim   MRG Warszawa - Białołęka
 
Porozumienie młodzieżowych rad z Olsztyna i Olsztynka   Z życia Młodzieżowej Rady Miasta Legionowa